Φυλετικός Διμορφισμός & Ισότητα

First published at 19:50 UTC on August 22nd, 2019.

GREEK_MGTOW

GREEK_MGTOW

subscribers

Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Sexual dimorphism of body composition: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17875489

The role of height in the sex difference in ...

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over