Magnus Betner är en IDIOT (som inte tål kritik)

First published at 17:05 UTC on September 30th, 2019.

Magnus Betnér verkar skylla sin nuvarande icke-karriär på min briljanta opinionsbildning.
Annars förstår jag inte varför en rikskändis skulle bry sig så mycket om mina irrelevanta youtube-vloggar, att han personligen missbrukar copyright-systemet f...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over