SIAN nøytralisering av voldsmenn Festplassen Bergen 3.8.2019

First published at 21:13 UTC on August 6th, 2019.

SIANnorge

SIANnorge

subscribers

Menneskerettighetsaktivist responderer på venstreblivne og uintegrerbare voldsmenn etter at politiet har oppgitt sitt voldsmonopol.

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+