ΥΠΕΡΓΑΜΙΑ > ΕΛΞΗ

First published at 11:56 UTC on November 9th, 2019.

GREEK_MGTOW

GREEK_MGTOW

subscribers

Η γυναίκα δεν βλέπει ποτέ αυτά που κάνετε γι’ αυτήν. Βλέπει μόνο αυτά που δεν κάνετε.
Georges Courteline, 1858-1929, Γάλλος συγγραφέας

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over