Studie: Bota diabetes på 6 månader. Andra saker! Vilka yrken kan hantera en pandemi bäst? KALLT -11C

First published at 02:38 UTC on January 18th, 2021.

Max 100 gram kolhydrater per dag, eller mindre om du är känslig
Detta motsvarar 36 cl vodka / 1 liter vin om dagen av alkoholgiftet!
"Diabetes is “Carbohydrate Toxicity Syndrome” (CTS)"
Kolhydratförgiftningssyndrom
REVERSE TYPE 2 DIABETES in 6…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over