Nina Tojzner - Ok att brunsmeta SD, men inte S!

First published at 15:26 UTC on May 15th, 2019.

Nina Tojzner med Judiska Ungdomsförbundet i Sverige legitimerar Socialdemokraterna genom att godkänna deras felaktiga brunsmetningar av SD där Löfven och andra S-ledare gång på gång felaktigt försöker sammankoppla partiet med 30 och 40-talets Tysk...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+