Botemedlet kom för sent, -80% nyintagna till IVA: Ta bort alla restriktioner för dem under 70 år!

First published at 14:41 UTC on May 16th, 2020.

Tumnagel: Data ifrån Folkhälsomyndigheten visar att antalet nyintagna till IVA kraftigt minskat. Vi har hört historier om att folk inte kommer dit av olika orsaker och man kanske vårdar bättre utanför IVA nu, men trenden är klar. Döda ökar inte hell…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over