JEŚLI NIE POPATRZYSZ NA ŚWIAT TAK JAK .................TO ZGINIESZ TAK JAK ...............COVID-19 !

First published at 21:37 UTC on October 26th, 2021.

Wita Cię WSNwJC Johny !..........................
Z BOGIEM !!!

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over