Discussie over Avondklok: disproportioneel, geen bewezen effect, alleen gedragsbeinvloeding

First published at 07:03 UTC on November 11th, 2020.

Deze compilatie van Facebookpagina Meldpunt Nederland geeft duidelijk weer dat RIVM zelf aangeeft dat de ideeen voor een avondklok voor urgentiegevoel zijn en er geen bewijs is voor medisch effect. Premier Rutte beweert daarentegen ten onrechte dat …

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.