Yıl 2012-Kemal Özer: Önümüzdeki Yıllarda Yeni Bir Senaryo ile Bütün İnsanları Aşılamaya Kalkacaklar!

First published at 19:35 UTC on September 16th, 2021.

Kemal Özer
Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı

Başlıca İçerik
● Soykırım Yapılacak
● Herkesi Aşılayacaklar
● Tavistock Enstitüsü
● Kuş Gribi
● Dünya’da Aşılardan Ölenler
● Dünya Ticaret Örgütü
● Tohum Kanunu
● Osmanlı Tıp Kitapları
● …

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over