Läkemedelsverket i Sverige

First published at 22:49 UTC on July 9th, 2021.
subscribers

Här har Lennart Fröderberg precis emottagit diarienummer på det dokument som sänts in till Läkemedelsverket,LmV, med en enkel fråga: Vad innehåller ett Covid-19 test.

En kort och koncis intervju gjord av Fritjof Persson som nu är på turné med initi…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO