Periscope 13. Sny słuchaczy 01

First published at 19:50 UTC on January 15th, 2021.

Periscope 13. Sny słuchaczy 01.

UWAGA:
5 minut przed końcem audycja została zablokowana przez odcięcie całkowite internetu. Dlatego zakończyłem audycję offline. Niemniej zapis jest pełny.

Pełny obrobiony zapis radiowy na Bitchute.
Pełny obrobiony z…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over