אביגדור ליברמן - משרד הבריאות מסתיר מידע לגבי החיסונים

First published at 11:26 UTC on January 26th, 2021.

See The Truth

The Truth

subscribers

None

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over