Dame forteller en historie om urinterapi...

First published at 19:33 UTC on January 27th, 2023.

Selv om urin får de fleste vestlige mennesker til å tenke "æsj", har dette tidligere vært brukt som medisin. Her er en dame som forteller om sin dødssyke mann og hva han gjorde for å søke hjelp...

Frivillige donasjoner er det som holder b…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over