Свидетелството на Рони - Защо плоската земя е от значение (ИНТЕРВЮ)

First published at 06:06 UTC on November 19th, 2021.

ochakvane

ochakvane

subscribers


От дискусията:

"Да, и истината връща хората при Бога, наистина. Още нещо по отношение на тази истина, което считам за важно, е че тя довежда хора, които не се боят какво мислят другите за тях, понеже тази тема се съпътства от истинска стигма. …

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over