Humanity is the author of evil!

First published at 04:48 UTC on August 10th, 2019.

Social-Live

Social-Live

subscribers

Nilikha ng ating Ama sa langit ang Humanidad na may malayang kalooban! Ang sangkatauhan ay pinili na mamuhay sa takot sa sakit at masamang kalusugan. Ang digmaan ay ating kasalanan. Ang mga panggagahasa sa pedophile ay mga kasalanan namin. Ang ras...

MORE
CategoryPeople & Family
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+