Literárna čajovňa 205

First published at 10:44 UTC on October 27th, 2020.

15:00 - 16:00 (25.10.2020)

Zveme vás k poslechu pravidelné relace Literárna Čajovňa tuto neděli 25.10. 2020 v 15 hodin na živo, kde vám představíme poetku, spisovatelku a hudebnici LÝDII ŽÁKOVOU, která píše úspěšné básně a sama si je i zhudebňuje, …

MORE
CategoryArts & Literature
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over

BitChute needs your help! We have been deplatformed by service providers and we are in the process of moving providers. If you experience an issue this is likely the cause. Please consider helping at this critical time.