Izveštaj iz Njujorškog Hood-a... Dosadne Priče... Decembar 2020

First published at 04:22 UTC on January 19th, 2021.

Dosadne Priče

danjus

subscribers

Svi smo stali, više ne radimo ništa, ne slavimo ništa, nema rođendana, nema male ili velike mature, samo ima nove diktature...

virus nas sve (kao) poharao...

Možete me pronaći i na drugim sajtovima:
https://lbry.tv/@dosadneprice:3
https://www.bitch…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over