B36. Zijn ALLE mensen AUTOMATISCH Gods kinderen?

First published at 12:57 UTC on January 8th, 2022.

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/19/zijn-alle-mensen-automatisch-gods-kinderen/

Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die z…

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over