Australia: Et voldelig politi får smake sin egen medisin

First published at 07:02 UTC on October 31st, 2021.

I Australia har situasjonen tilspisset seg som følge av de harske smitteverntiltakene. Når politiet begår grove lovbrudd med voldelige metoder ovenfor australske innbyggere, kan det bli farlig for politiet. Noe som kan sees av denne videoen... Vil v…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO