Suur lähtestamine (The Great Reset | UN Agenda 2030), Eesti keeles

First published at 19:02 UTC on November 22nd, 2020.

Plandeemia poliitiliseks ja majanduslikuks eesmärgiks on Maailma Majandusfoorumil käivitatud Suure lähtestamise programm, mis toetub ÜRO Agenda 2030 tegevuskvale. Poliitilise plandeemia vastu saab vaid poliitilisel tasemel ehk vaja on kodanikualgat…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over