Vaksinasjon - Dødelighetskurvene

First published at 14:41 UTC on November 9th, 2021.

fred.johs

fred.johs

subscribers

Hentet fra: ViktigViten

Har vaksinene redusert dødeligheten av infeksjonssykdommer? Denne filmen inneholder ingen egne påstander. Den inneholder bare informasjon med referanser. Referansene som er brukt i filmen følger vedlagt:

USA-statistikk: htt…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over