Ukraina: Paul Craig Roberts

First published at 05:00 UTC on September 22nd, 2018.

Mildler

Mildler

subscribers

Paul Craig Roberts om Ukraina, i US Watch Dog 2014 - urval, svensköversatt och redigerat av Jan Milld.

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over