VERKLARING ZORG P4F2021000030

First published at 21:24 UTC on January 14th, 2022.

Nadia

Naarmate de tijd vordert komen er steeds meer varianten van mensen die een verklaring voor de Grondrechten afleggen. Nadia werkt in de zorg en is lang meegegaan met de zaken die door de overheid van zorgpersoneel werden verlangd.

Inmiddels i…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO