Svensk media mördar. Schweiz vaskar sin franc. Kan du något som varit användbart på vikingatiden?

First published at 13:46 UTC on May 15th, 2021.

#media #ivermektin #Schweiz #vikingar #covid19

Tumnagel: Media i Mexico klarar av att rapportera om ivermektin, men de folkfientliga journalistkräken i Sverige sprider bara död och förruttnelse som de ondsinta djävulsdemoner de är:
https://twitter.c…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over