Deel 1-12: Covid-19 vaccin biotechnologie & risico's uitgelegd

First published at 16:19 UTC on January 25th, 2021.

Dit is Deel 1-12 van het twaalfdelige videoverslag dat gebaseerd is op de ‘Mens 2.0’ videoverklaring van Dr. Carrie Madej. Hierin waarschuwt zij voor de nieuwe, potentieel mens-transformerende biotechnologie in de Covid-19 vaccins en andere technolo…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over