Plany Fundacji Rockefellera na 20 lat od roku 2010 - Krystyna z Atlanty [1]

First published at 20:26 UTC on May 23rd, 2020.

Komentarze i informacje uzupełniające są na: https://porozmawiajmy.tv/plany-fundacji-rockefellera-na-20-lat-od-roku-2010-krystyna-z-atlanty
Wątki rozmowy:
- cyfrowe emitowanie wirusa w człowieka
- jaka jest różnica pomiędzy słowem pisanym a mówionym
- l…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.