W Izraelu biją rabinów za brak posłuszeństwa bestii 666, papież wydaje encyklikę braterstwa loży 666

First published at 08:40 UTC on October 19th, 2020.

YouTube coś straszy za to mową nienawiści więc załadowane tutaj. "Oficjalnie i dosłownie termin „Żydzi” znaczy. „chwalcy Jahwe”, lub „czciciele Jahwe” z jęz. hebr. Jehudim, יהודים, jednak po przybyciu na planetę Ziemia Syna Bożego, prawdziwego …

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over