SIDA: BOŽJA OSUDA | Dokumentarni film o homoseksualcima

First published at 07:01 UTC on August 11th, 2018.

File001

File001

subscribers

Jeste li znali da je AIDS izvorno bio poznat kao GRID: gej-povezana imunodeficijencija? Ime je ubrzo promijenjeno u više politički korektan termin "AIDS", tj. "sindrom stečene imunodeficijencije". Ali činjenica ostaje da je epi...

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over