B31. Zijn christenen ARME ZONDAARS of HEILIGEN?

First published at 11:56 UTC on January 8th, 2022.

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/19/zijn-christenen-arme-zondaars-of-heiligen/

Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Romeinen 1:7 …

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over