Крис Спаркс - Помнете Лотовата жена

First published at 07:43 UTC on November 19th, 2021.

ochakvane

ochakvane

subscribers

„В онзи ден [говори се за деня, в който Господ ще се яви], който е на покрива на къщата, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе; също и който е на нивата, да не се връща назад. Помнете Лотовата жена. Който иска да спечели живота си, ще го …

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over