משה פייגלין - לא נכון לכפות חיסון על בן אדם, לא אתית ולא מוסרית

First published at 13:00 UTC on December 5th, 2020.

See The Truth

The Truth

subscribers

None

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over