Liefde! Vrijheid! Geen dictatuur!

First published at 14:31 UTC on March 5th, 2021.

moerstaal

moerstaal

subscribers

Museumplein, 28 februari 2021

De politie dreigt met geweld als de mensen zich niet uit de voeten maken maar één man blijft simpelweg in de weg zitten waarna ze het uiteindelijk maar opgeven.

GoudeFraudeTV

https://www.youtube.com/channel/UCpiJZN6…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over