Wob-gate update 8: Uitbreiding surveillancestaat via NCSC en nieuwe wet

First published at 06:03 UTC on August 10th, 2022.

moerstaal

moerstaal

subscribers

BLCKBX, 9 augustus 2022 (29 april '22)

Uit de Wob-documenten blijkt dat de overheid de coronacrisis aangreep om meer data van burgers te verzamelen en de surveillance uit te breiden. Dat deed zij onder andere via het Nationaal Cyber Security C…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over