Jacques Brunt – Wees Niet Bevreesd Voor Wat U Lijden Zult!

First published at 08:02 UTC on September 20th, 2023.

Veel Bijbelse principes staan in onze maatschappij onder zware druk. Houden wij vast aan Gods principes of worden we beïnvloed door de tijdgeest? De Bijbel leert dat het geloof wordt beproefd. Het grondprincipe van Gods Koninkrijk is door lijden hee…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO