President Trump erklærer NATIONAL EMERGENCY på den Sørlige Grenseovergangen

First published at 18:06 UTC on February 16th, 2019.

AnArv

AnArv

subscribers

Vi mener fortsatt Donald Trump er kontrollert figur som kun tar imot ordre og handler deretter, siden han har altfor mye han må bevise før noen kan begynne tro på hans proklamerte intensjoner. Uansett er det interessant at media i Norge ikke melde...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over

The owner has disabled discussion on this video.