מה ששותקות ההריסות...לוחשות הפירמידות

First published at 19:49 UTC on April 5th, 2021.

Yael Ramon

ramony

subscribers

ציורים מן המאות ה-18 וה-19 מציגים הריסות וחורבות של פאר העבר
?אולם הנסתר בהן רב על הגלוי - האם הן באמת כה עתיקות
?מה גרם להרס
?מי מסתיר מאיתנו ולמה
סרט על פי מאמרו של אנדריי קדיצ'נסקי
www.tart-aria.info

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over