Slöjan / Sjalen en västerländsk tradition också ?

First published at 12:06 UTC on April 12th, 2019.

Slöjan / Sjalen en västerländsk tradition också ? Alla Möjliga Bibelfrågor tar i veckans avsnitt i tu med den historiska bakgrunden till varför kvinnor i stora delar av världen (även i Sverige långt in på 1900-talet) har burit någonting på huvudet...

MORE
CategoryOther
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over