Ethiek voor beginners (en politici) | #3.37

First published at 19:21 UTC on July 21st, 2021.

OMG

OMG

subscribers

Ondanks alle discussie in zowel de politiek als de samenleving zelf over coronabeleid en overheidsmaatregelen lijkt men al anderhalf jaar de vragen die er toe doen krampachtig te ontwijken. Men schermt met cijfers en goedkoop sentiment en durft de v…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over