Jak jesteśmy rozgrywani - Witold Hake

First published at 18:36 UTC on September 16th, 2020.

Komentarze na: https://porozmawiajmy.tv/jak-jestesmy-rozgrywani-witold-hake
Wątki wystąpienia Witolda Hake:
- coraz gorsza jakość żywności w Polsce
- LGBT i inne tematy zastępcze
- dziwny smog w Warszawie
- nowotwory wśród dzieci
- broń energii skierowane…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.