Finančné zdravie 118

First published at 18:44 UTC on June 22nd, 2021.

10:00 - 11:00 (21.06.2021)

Z každého rošku trošku

Povieme si novinky ohľadom cestovného poistenia, niečo si povieme aj o zdravotnom poistení a možno stihneme aj ďalšie témy

moderuje : Ing. Andrej Kovalčík

kontakt : [email protected]

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over