Hur rimligt är det att "nyanlända" går före folk som stått i bostadskö i flera år?

First published at 14:02 UTC on August 22nd, 2019.

Skogssjön

Skogssjön

subscribers

"Varje år utför Boverket en analys av bostadsmarknaden genom att skicka ut frågor till handläggare i landets alla kommuner. Hem & Hyra har tagit del av enkätsvaren i sin helhet och granskat hur kommunerna svarar på frågan om de har någon ...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+