Czas Snu 050. Procesy wizualizacji w różnych stanach snów

First published at 06:55 UTC on June 30th, 2020.

Czas Snu 050. Procesy wizualizacji w różnych stanach snów.

Zapis audycji live z 29.06.2020.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=73eiOKzsNFo&list=PL_kSJWab7KqE8BKa1PRTJuVaEypsaw-tZ&index=2&t=1305s

Zapis radiowy (mp3) RDT PODCAST: …

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over