Ute Krüger - specialistläkare i patologi om snabbväxande tumörer efter vaccination mot Covid 19

First published at 19:04 UTC on April 19th, 2024.
subscribers

Ute Krüger är specialistläkare i patologi med mer än 25 års yrkeserfarenhet och har även forskat om bröstcancer vid Lunds universitet i åtta år. Hösten 2021 lade hon märke till en ny typ av aggressiva och snabbväxande tumörer, ofta bland yngre patie…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO