Ας δούμε και την άλλη πλευρά για το 5G

First published at 14:24 UTC on May 14th, 2021.

Αυτό που είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ειναι
αυτά που λέει ο "κύριος" Γουιλερ στο 5:49
Οτι δεν πιστεύει ότι πρέπει να αναλώσουν τα επόμενα χρονια σε δοκιμές...
Τους είναι αδιάφορο προφανώς, το πώς μπορεί να επιδράσει στο σώμα,
ακτ…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over