SZOK! Zniewolenie szczepienne w Izraelu. Przerażona kobieta opowiada o terrorze medycznym w Izraelu!

First published at 23:42 UTC on March 20th, 2021.

xaxaxa

xaxaxa

subscribers

Mieszkanka Izraela opowiada o zbrodniach dokonywanych na ludności Izraela przez państwo, a także o represjach związanymi z przymusem eksperymentalnych zabiegów medycznych.
To co dzieje się w Izraelu w najbliższych miesiącach dotrze także do Polski. …

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over