Προβληματική εικόνα Ενοχλητπό το WTB&TS, όπου το κεφάλι ενός δράκου εμφανίζεται καθαρά στη ρόμπα του

First published at 03:59 UTC on June 30th, 2020.

APOLOGISTA

APOLOGISTA

subscribers

Ενοχλητική εικόνα από τη Σκοπιά, όπου το κεφάλι ενός δράκου εμφανίζεται σαφώς στη ρόμπα του Ιησού

Ενοχλητική και ενοχλητική εικόνα από τη μυστική κοινωνία της Σκοπιάς όπου η κεφαλή ενός δράκου εμφανίζεται στη ρόμπα που φορούσε ο Κύριος μας Ιησούς. …

MORE
CategoryOther
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over