BKP: Wejście do drugiego etapu synodalnego samobójstwa Kościoła