Dr. Jessica Rose - Folk vill inte erkänna att blivit lurade - Läkaruppropets konferens 2023

First published at 23:07 UTC on February 1st, 2023.

Jessica Rose (dr.) är en kanadensisk forskare med examen i tillämpad matematik, immunologi, beräkningsbiologi, molekylärbiologi och biokemi. Sedan covid-19-eran har Jessica utnyttjat sina forskningsfärdigheter för att administrera vetenskaplig infor…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over