”Sveriges Kristna Råd” är en skenhelig, antikristlig organisation som man bör hålla sig borta ifrån.